Fyzika
pro školy

  úvod       o portále       kontakty  

Členění modulu a - f vychází z experimentů a podle této logiky je zpracován výklad v Edubase.
Můžete ho dále upravovat podle svých potřeb v   EduBase  .

Pro kvalitativní vyhodnocování smykového tření byla vyrobena pomůcka, která umožňuje měření tření mezi hranolem a proužkem materiálu, který je posouván pod tělesem.

tření při chůzi

Pro přesné měření je třeba siloměr zavěsit. Běžné siloměry totiž nejsou konstruovány k použití ve vodorovné poloze a tření táhla o stěnu siloměru silně ovlivňuje výsledek.
Tento způsob měření rovněž odstraní fakt, že při tažení tělesa siloměrem potřebujeme sílu nejen k překonání tření, ale také ke zrychlení tělesa z klidu do pohybu.

Pro přehrávání video souborů potřebujete mít zapnutý JavaScript a nainstalovaný Flash Player.

Ve filmu jsme téma členili jinak.
První blok ukazuje jen kvalitativní stránku smykového tření.
Kvantitativním vyjádřením velikosti třecí síly se věnujeme v druhém bloku.
Pak se zabýváme příčinami a důsledky smykového tření.
Rozebíráme zde silové poměry při chůzi člověka.

tření při chůzi

Tento pohyb je poměrně komplikovaný a v odborné literatuře se začal objevovat chybný názor, že v případě chůze působí třecí síla ve směru pohybu. Tento problém ve filmu preventivně vysvětlujeme a ukazujeme, že je třeba mít na paměti rychlost zamýšleného pohybu.

tření při chůzi

Věnujeme se i valivému tření, lépe „valivému odporu“, o kterém se na základních školách příliš neučí, ale jeho využití je z technického hlediska klíčové, zejména převedení smykového tření na valivý odpor.

Shrnutím je technické využití smykového tření i valivého odporu při jízdě automobilu a smysl ABS.

Film je přístupný z   EduBase  .