Fyzika
pro školy

  úvod       o portále       kontakty  
15 16 17 18 19 20 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Na tomto portálu najdete zpracovaná témata pro podporu výuky fyziky na základních a středních školách. Učivo je členěné do modulů. Učitel si tak může vybrat pasáž, kterou dle své úvahy zařadí do vhodné fáze výuky. Samozřejmě, že portál mohou navštěvovat i zvídaví žáci.

Vlevo je přehled zpracovaných témat a v nich podrobněji členěné moduly. K některým jsme doplnili zvláštní informace.


Pro přímou podporu výuky jsme zvolili e-lerningový systém EduBase.
V něm naleznete jádro obsahu projektu.
Do něj můžete vstoupit zde   EduBase  . Budete však potřebovat přihlašovací údaje, které získáte e-mailem od .

V EduBase najdete, kromě stručného výkladu, výukový film. Edubase má tu výhodu, že si můžete materiály sami dále upravovat a doplňovat. Potřebujete k tomu vývojové prostředí, které získáte na www.edubase.cz.


Tiskové zprávy:
Závěr projektu
Konference


Portál je nadále ve vývoji a materiály jsou dále doplňovány nad rámec projektu.


Informace o projektu

Projekt č. CZ.1.07/1.1.16/02.0114 GG OP VK Jihomoravského kraje

Tvorba výukových materiálů na podporu výuky fyziky na základních a středních školách v Jihomoravském kraji

Doba trvání projektu: 1.2.2013 – 31.1.2015

Základní a střední školy v ČR se plošně vybavují interaktivní didaktickou technikou a tím vzniká přirozená poptávka po vhodných výukových materiálech jako jsou digitální filmové klipy, virtuální laboratoře, animace fyzikálních jevů a pod. Projekt je zaměřen na tvorbu výukových modulů týkajících se 60 vybraných partií fyziky dle požadavků vytipovaných základních a středních škol. Výukové moduly budou obsahovat materiály pro výklad, cvičení a přezkušování pomocí moderní interaktivní techniky a budou zpřístupněny cílové skupině na speciálních webových stránkách. K těmto novým technologiím budou vyvinuty potřebné kompatibilní klasické didaktické pomůcky, např. výukové dokumentární filmy, demonstrační obrazy, trojrozměrné interaktivní modely, stavebnice apod. Uvedené pomůcky budou vytvořeny v rámci komplexního zpracování výukového modulu a otestovány 6 vybranými školami. Vytvořené a otestované pomůcky budou po ukončení pilotáže nabídnuty všem předmětným školám v kraji.

Další informace o programu najdete na opvk.kr-jihomoravsky.cz